İşe Alım Süreci

Her pozisyon icin, kuvvetli potansiyeli olan doğru yetenekli adaylar ararız.

Bizim işe alma sürecimiz titizlikle uygulanir. Daima, seçimin bütün adaylar icin adil ve şeffaf olmasını sağlayacak iş ile ilgili yetenek ve tecrübeler üzerinde odaklanırız..


Yöneticiler açık bir pozisyon için, İş Sorumlulukları, Yeterlilikler ve Akademik Niteliklerin yanı sıra diğer ilgili bilgiler de dahil olmak üzere, şartları belirlerler.

İnsan Kaynakları (IK) web sitemizde iş ilanı verir.

Adaylar on-line başvuru yaparlar, başvuruları aldığımız e-mail ile taraflarına bildirilir.

IK, başvuruları değerlendirir aynı zamanda daha önce Teparda kayıtlı olan adayları gözden geçirir.

Bir sonraki aşamada ilan verilmiş olan pozisyonlara uygun olan adaylar seçilir.

Adaylar ilk görüşmeye gerek video konferansla veya telefonda veya yüz yüze katılırlar.

Dünya üzerindeki her bir adayla kolaylıkla görüşme yapabilmek için tüm yeni teknolijileri kullanıyoruz.

Bir örnek: Web Görüşmesi – Adayları, e-mail yoluyla sorularımızı da göndererek , davet ediyoruz, onlar diledikleri bir yer ve zamanda video konferans yöntemini kullanarak cevaplarını gönderiyorlar.

Gönderdikleri cevapları daha sonraki aşamada değerlendiriyoruz.

İlk görüşme sırasında deneyim ve niteliklerinizi değerlendirmemize ek olarak, insan kaynakları (IK) temsilcisimiz iş için genel olarak kültürel uyumu ve gerekli yetkinlikleri değerlendirir.

Adayları objektif ve işe alım ilkelerimiz doğrultusunda seçmek için, işverenleri ve tüm çalışanlarımızı bu konularda yoğun bir eğitime tabi tutuyoruz.

Birinci görüşmeden geçen adayları daha detaylı görüşme için tekrar çağrıyoruz. İlgili bölümün yöneticisi bu iş için adayın teknik yeterlilklerini değerlendirir.

Makul bir süre içinde olumlu olsun ya da olmasın, başvuru yapan adayı bilgilendiriyoruz.

Mevzuatın izin vermesi halinde, istenirse başarısız adaylara geri bildirimde bulunuyoruz.

İş teklifi yaparken aşağıdaki adımları takip ediyoruz:

  • Bölüm ve insan kaynakları yöneticileri istihdam şart ve koşulları üzerinde anlaşırlar. Akademik ve mesleki yeterlilik doğrulanır.
  • Gerektiğinde adaylar için uyum kontrolleri yapılmaktadır.
  • Adayın onayı alındıktan sonra, hali hazırdaki ve önceki işyerlerinden referans sorgulaması yapılmaktadır.
  • Gerekli bir vize veya yasal bir izin isteniyorsa, adayın çalışma izni ve/veya ülkede çalışabilirlik durumu kontrol edilmektedir.
  • Adayın sağlık raporu istenmektedir.
  • Başarılı adaya iş teklifi yapılmaktadır.

Yeni çalışanlara resmen işe başlamadan önce Tepar Davranış Yönetmeliği dağıtılır. Bu yönetmeliği okuduklarını, anladıklarını ve bağlı kalacaklarınıı beyan etmelidirler. Bu aşamadan sonar İş Sözleşmesi imzalanabilir.