Sürdürülebilirlik Raporu

Amaçlarımız ve Girişimlerimiz

İşimizi daha sürdürebilir yapmak asla bitmeyecek bir projedir, çünkü ne yapıyorsak onu her zaman geliştirebiliriz. İşimize hep farklı açılardan bakmayı ve çevreye verdiğimiz zararı azaltmak için yeni fikirler ve teknolojiden yararlanmayı asla bırakmayacağız.

Temel girişimlerimiz dört önemli amaçtan ortaya çıkmaktadır:

 Amaç 1: Ortak Bir Hedef

Bir şirket farklılık yaratabilir. Hatta birden fazla, daha büyük farklılıklar yaratabilir. Çalışanlardan son kullanıcılara kadar tüm tedarik zincirini, ortak bir hedefe ulaşmaya başarmak için teşvik edeceğiz:

Gezegenimiz için Çevrecilik.

Amaç 2: Sorumluluk ve Bağlılık

Bu sadece üretim ve proses hakkında bir şey değildir. Bu tamamen, geri bildirimleri de kapsayan, doğru olanı yapmayı taahhüt etmektir. Böylece toplumumuz ve kuruluşlarımız ile gelecek nesillerimiz için gezegenimizi ayakta tutmaya yardımcı oluruz.

Amaç 3: Sürdürülebilir Tekstil Çözümleri

Tepar sürekli yenilikçi, uygun maliyetli tekstil çözümlerini geliştirecek ve ticari hale getirecek, şirketimiz uzun vadede çevreye verdiği zararı azaltacaktır.

Çevresel Politika.

Amaç 4:  Düzgünlük ve Özgünlük

Bize büyük bir sorumluluk emanet edilmiştir. Bu yüzden güven çok önemlidir. Tepar doğru işleri düzgün şekilde yapacaktır. Bunu gerçek ve şeffaf sürdürebilirlik tekstil çözümlemeleriyle başaracaktır.

Tepar’ın İnsan Hakları Politikası

Tepar ve iştirakleri faaliyet gösterdikleri her yerde insan haklarının korunması ve gelişmesi için kararlıdır. Tepar İnsan Hakları politikası; Güvenlik ve Sağlık, Çevresel Yönetim, Etik Davranış ve insanlara Saygı; temel değerlerine dayanmaktadır.

Bu Politika, Etik İş yapma Politikamızı, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikamızı ve Kurumsal uyum Programlarımızı destekler ve onlarla birlikte çalışır.

İnsan haklarını destekleyen ve saygı gösteren, etik ve sorumlu bir şekilde iş yapmak için söz veriyoruz.   

1935 Ulusal İş İlişkisi Eyleminde yer alan İfade ve İşbirliği Özgürlüğü, Toplu Pazarlık hakkı da dahil olmak üzere, tüm özgürlük haklarını kabul ediyoruz.

Bizimle benzer şekilde iş yapan ve işe talip olan iş ortaklarımızı belirlemek ve onlarla iş yapmak için çalışacağız.

Bu politikaya ve uygulanabilir yasalara uyumluluk her bir çalışan, tedarikçi, satıcı ve yüklenicinin kendi sorumluluğundadır ve bu onların görev veya sözleşme şartıdır.

Her bir yönetim, çalışanlarının bu politikaya ve uygulanabilir yasalara uyumlu olması ve anlaması için, onları öğretmek, eğitmek ve motive etmekten sorumludur.

Çocuk ve Zorla çalıştırma ve İnsan Kaçakçılığı

Tepar, global operasyonlar ve tesislerinin herhangi birinde, çocuk veya zorla çalıştırma, kölelik veya insan ticareti kullanımına müsamaha göstermeyecektir.

Çocuk istismarına, herhangi bir işçinin, kabul edilemez derecede tehlikeli işlerde yer almasına, insan kaçakçılığına, fiziksel ceza, ya da istem dışı kölelik sömürülerine müsamaha göstermeyeceğiz.

Bizimle birlikte iş yapan tüm tedarikçi, satıcı ve yüklenicilerin hepsinin bizimle aynı standartlarda olmasını bekliyoruz. Bu politikada ileri sürülen modelin ilkelerine aykırı durum Tepar tarafından tespit edilir ve düzeltilmez ise, bu iş ortaklarımızla olan iş ilişkimizi keseceğiz.

Bu politikada kullanılan “çocuk” terimi Birleşmiş Milletlerin tanımladığı 16 yaş altındaki bireyleri kastetmektedir.

Ücret

Tepar maaşları hukuksal olarak tespit edilen ücretler veya üstünde ödeyecektir, eğer bu ücret yasası yoksa, o zaman yerel sanayi standartlarında ödeme yapacaktır.

Çalışma Saatleri

Tepar’da geçerli çalışma saatleri;  yerel , devlet, ulusal yasalar ve sektörel uygulamalara uygun olacaktır.

Taciz ve Şiddet

Tepar, tacizin yasak olduğu bir çalışma ortamı taahhüt eder. Herhangi bir taciz şekline kesinlikle müsamaha edilmeyecektir.