Güvenlik ve Çevre

Güvenlik ve Çevre

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Sorumluluğu

Uyumun Ötesinde

Tepar sadece uyumun yeterli olmadığını bilir. Bizim misyonumuz, müşterilerimize yenilikçi  ve güvenilir yönetim çözümleri sağlarken, Sağlık, Güvenlik ve Çevre uygulamalarında en yüksek standartları benimsemek ve sürdürmektir.

Felsefemiz, bütün kazaların önlenebilir olduğudur ve kaza oranı datamız bu felsefemizi desteklemektedir.

Lütfen, Kurumsal Sağlık, Güvenlik, Çevre Politika ve Değerler Raporumuzu gözden geçirin.

Sağlık ve Güvenlik Yönetimi Sistemi

Bizim Sağlık ve Güvenlik Sistemimizin temeli, şirketimizin aşağıda tanımlanan temel kültür ve değerleridir: 

Önce Güvenlik:

*Çalışanlar işe her gün aynı ya da daha iyi durumda gelirler.

*Hiç kimse asla yaralanmaz.

*Sanayi standartlarının üzerinde uygulamalar yapılır.

Daima Kalite:

*Müşteriyi en iyi hizmet ile güvenli bir şekilde memnun etmek için ne gerekirse yapılır.

*Müşterinin başarısı arzu edilir.

Boyuneğilmez Bütünlük

*Her zaman doğru şeyi yap

Yerel Yönetim / Yerel Kontrol

*Herhangi bir yerden gelecek fikirlere açık olma ve öğrenme arzusu.

*Sürekli gelişim üzerine odaklı olmak.

Çalısmak için en iyi insanlar / en iyi yer

*Fırsatlar yarat -  hayallerini kur ve yaşa,

*Herkese saygı göster, her fikir değerli,

* Yenilikçi ve sonuçları paylaşmaya kararlı ol.

Müşteri İşbirliği

Sürekli olarak müşterilerimiz, iş ortaklarımız, kamu sektörü ve sivil toplum örgütlerimiz ile ileri düzeyde ve etkili yöntemler geliştiriyor; dünya çapında insanları ve çevreyi korumak için işbirliği yapıyoruz.

Sağlık, Güvenlik, Çevre Politikası ve Değerler Beyanımız:

Misyonumuz:

Tepar ve çalışanları, müşterilerine denetleme ve değerlendirme hizmeti sağlarken, yüksek standartlarda Sağlık, Güvenlik ve Çevresel sorumluluk sunmayı benimseyecek ve bu durumu sürdürecektir.

Politikamız:

Tepar SGÇ Felsefe ve İlkelerini, karar verme ve işletme faaliyetleri dahil olacak şekilde, her alanda sistemine entegre edecektir. Çevreyi, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, yüklenicilerimizin ve toplumumuzun sağlığını ve güvenliklerini tüm yasal ve mezuat şartlarına uygun olarak koruyacağız.

Felsefemiz ve İlkelerimiz:

Kazaların yaşanmaması için pratik ve gerekli tüm önlemlerin alınması Tepar’ın SGÇ felsefesidir.Bütün alınan bu önlemler sayesinde tüm kazaların önlenebilir olduğuna fazlasıyla inanıyoruz. Tepar olarak felsefemiz, SGÇ sorumluluğunun iş çıkarlarından önce gelmesi ve şirketimizin sürekli başarısı için temel oluştumasıdır. Bu dinamik, kapsamlı felsefe aşağıdaki ilkeler üzerine kurulmuş sorumlu bir kurum kültürünü oluşturuyor:

Kişisel Bağlılık

Çalışanlarımız sıfır kaza hedefimizi gerçekleştirmek için yetkin ve eğitimli olacaklardır.

Sadece SGÇ felsefesini benimseyen personel Tepar’da çalışabilecektir.

Yönetim Taahüdü

Teparın tüm yönetim kademesi işyerinin sağlık güvenlik ve çevreye duyarlılık konularında iyi olduğunu taahhüd eder. Yönetim, performansımızı sürekli iyileştirmemiz için yıllık SGÇ hedeflerini belirleyecek ve bunların takibini yapacaktır.

Uyum

Bütün Tepar çalışanları, tüm yasa, yönetmelik ve şirket kurallarına ve prosedürlerine istihdam koşulu olarak uyacaktır. Düzenli olarak iç ve dış denetimler yapacak, eksiklikleri düzeltecek ve gerektiği gibi hemen yetkililere bildireceğiz.

Önleme

Bütün çalışanlar, tehlikeyi tanıma ve hafifletme konularında iyice eğitileceklerdir. Bilgi tabanımızı, bütün yaralanma, hastalık, maddi hasar, çevresel ve olmasına ramak kalmış kazalardan dersler çıkararak ve araştırarak sürekli olarak genişleteceğiz.

İşbirliği

Sağlık, Güvenlik ve Çevresel en iyi uygulamalar tescilli değildir. Heryerde çevreyi ve insanları korumak amacıyla gelişmiş ve etkili yöntemler geliştirmek ve teşvik etmek için müşteriler, ortaklar, kamu sektörü ve kar amacı gütmeyen kurumlarla sürekli olarak çalışacağız.