Etik Yönetimi

Etik Kaynak Politikasi

Giriş

TEPAR, müşterilerimize kaliteli ve katma değeri olan ürünler sağlamayı hedefler.

Bu hedef, hem ulusal hem de uluslararası çeşitli lokasyonlardan kaynak bulmayi gerektirir.

Tepar, yüksek standartlara ve çalışanlarımızın ve alt kademelerin etik davranışlara  katkıda bulunmasıyla,  sanayimizdeki  liderlik rolünü korumayi taahhüt eder.

Bu amaçla, bu uyum politikasi beyanını sunarız.

İş Standartları

Tepar tedarikçilerimizin güvenilir iş uygulamaları benimsemeye ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartları da dahil olmak üzere tüm yerel yasal ve yönetmeliklere uymasını bekler.

Tepar bünyesinde kaçak işçi, çocuk işçi, zorla ve gönülsüz çalışan işçi yoktur ve olmayacaktır.

Çalışma Şartları

Tepar ve tedarikçileri güvenli ve hijyenik bir çalışma ortamı, tüm mevzuat, yönetmelik ve ILO standartları ile uyumun denetlenmesi dahil olmak üzere, temin edeceklerdir.

Çalışma koşullarının, çalışanların sanayideki yaygın bilgileri kullanarak çalışma ortamında herhangi bir doğal tehlikeye karşı, güvenli olması beklenmektedir.

Çevresel Standartlar

İş ortaklarımız çevre hakkındaki endişemizi paylaşmalı, çevre koruma ve korunma ile ilgili yerel ve ulusal kanunlara uymalıdırlar. Tepar ve tedarikçileri asgari olarak yürürlükteki tüm yasa ve iş sistemlerinin çevreye etkisi konusunda yönetmeliğe uymak zorundadır.

Çevre kanunlarına uygun ürünler üretmek için kullanılan kaynak ve süreçleri hem uluslararası hem de yerel yasalar etkiler.

Fikri Mülkiyet

İş ortakları, şirketlerin patentlerine, markalarına, telif haklarının ve sırlarının korunmasına saygı ve önem duymalıdırlar.

Örgütlenme Özgürlüğü

İşçiler, ayrım yapılmaksızın, kendi seçtikleri İşçi Sendikalarına katılma veya Sendika kurma ve toplu pazarlık hakkına sahiptirler.

Geçinme maaşları ödenir.

Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve primler en az ulusal yasal standartlara veya endüstri standartlarına uygun olmalıdır.

Çalışma saatleri aşırı değil

Çalışma saatleri, ulusal yasalara, toplu sözleşmelere uyumlu olmak zorundadır ve Uluslararası Çalışma standartlarına bağlı işçiler için koruma göz önüne alınacaktır.

Hiç bir ayrımcılık uygulanamaz

İşe eleman alınırken, hiç bir şekilde tazminat, eğitime erişim, terfi, fesih veya ırka bağlı emeklilik, sosyal sınıf ayrımı, milli köken, din, cinsiyet, medeni durum, cinsel yönelim, sendika üyeliği veya siyasi kökene dayalı olma şeklinde ayrımcılıklar yapılamaz.

Sert ve insanlık dışı muameller asla yapılamaz

Fiziksel istismar veya baskı, fiziksel istismar tehdidi, cinsel veya diğer tacizler ve sözlü taciz ya da diğer insanlık dışı muameleler asla yapılamaz.