Research & Development

Araştırma Merkezleri

Inovatif Teknolojiler

2009 yılında kurulan Teknolojik Araştırmalar Merkezi ile Tepar Tekstil, yaşam kalitesini artırıcı, giysilik kumaştan, içme suyuna ve gelecek nesil görsel sunum malzemelerine kadar değişen geniş bir alanda kullanılan kimyasal malzemeler teknolojisine ciddi katkılar üretmiştir.

Kuruluşundan bu yana edindiği polyester rezin ve filament iplik üretim teknolojilerine ilişkin bilgi birikimine dayanarak, Tepar Tekstil Polyamid 66 yüksek mukavemetli hava-jeti ile tekstüre edilmiş iplik (DURAFIL) üretimini ticari hale getiren Türkiye’nin ilk firmasıdır. İlave olarak, Tepar Tekstil teknoloji geliştirme yönetim sistemini organize ederek yeni bir teknoloji varlık yönetim sistemini kullanıma aldı. Bu sayede işlem iyileştirmeleri hızlandırılmış ve teknolojik rekabet edebilirlik artmıştır. Sonuç olarak inovasyon sayesinde araştırma verimliliği maksimize edilmiştir.

Tepar Tekstil için stratejik iş planı içinde olan çevre, enerji ve yeni malzemeler alanlarında gelecekteki teknolojik rekabet edebilirliği sağlayacak teknoloji geliştirme stratejisi için bir master plan hazırladı. Bu master plan çerçevesi içerisinde, Tepar Tekstil, geleceğin en önemli konusu olan, alternatif enerji kaynakları için gerekli olan malzemelerin geliştirilmesini aktif olarak desteklemektedir. Bu alan Tepar Tekstilin gelecekteki yeni iş zeminini oluşturacaktır. Orta ve uzun gelecekte, Tepar Tekstil ileri kimya ve biyoteknoloji alanlarında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapacaktır.

Üretim Teknolojileri Merkezi

Tepar Tekstil’in Hadımköy’deki 1. ve 2. Üretim tesislerine ilave olarak Üretim Teknolojileri Merkezi, bir yandan, mevcut iş alanları olan lif, iplik, tekstil, filtre ve görsel malzemeler alanlarını genişletecek ve öte yandan da yeni ürünler geliştirerek müşterilerimize daha büyük katma değer sağlayacak ürünler geliştirecektir.